FIREX M Elektrisk Detonator

FIREX M, Klasse 3 elektrisk detonator, er designet for bruk i gruvedrift, steinbrudd og konstruksjon. Har et omfattende utvalg av forsinkelser for fleksibilitet i sprengningsdesign FIREX M elektriske detonatormotstander er uavhengig av ledningslengde. Ledningen er enkel å legge ut og har en brukervennlig kontakt. Forsinkelsesperioden er stemplet på bunnen av hvert skall og på identifikasjonsmerket.

DaveyTronic® SP

DaveyTronic® SP har en patentert sikker og kodet kommunikasjonsprotokoll for både avfyringslinjestyring og trådløs dataoverføring. Den innebygde RFID-teknologien og det unike ID-sporingsnummeret til hver tenner kompleterer sikkerhetsfunksjonene. Synchroblast™- og Multiblast-modusene muliggjør større sprengninger for å redusere nedetid takket være større sprengningsvinduer. Du kan fra avstand kontrollere et nettverk av flere tennapparater som befinner seg på…

DaveyTronic® OP/OPW

Det digitale DaveyTronic® OP/OPW-tennsystemet inneholder et sett med tre robuste typer enheter: 1 håndholdt fjernsprengningsenhet (DRB), som brukes til styring av test- og avfyringsprosedyre og fjernkommunikasjon med hver tenner 1 programmeringsenheter (PU), som identifiserer utfører diagnostisk testing av hver tenner på pallen og tilordner forsinkelsestiden 1 kompakt tennapparat (DBD)*, kommuniserer trådløst fra den eksterne sprengningsenheten…

DaveyTronic®UG

Det sikreste og mest avanserte elektroniske initieringssystemet for underjordisk produksjon:  Det elektroniske DaveyTronic®UG-tennsystemet har blitt utviklet basert på samlede ekspertisen og felt erfaringen fra det mest avanserte elektroniske tennsystemet: DaveyTronic®SP. Med ekspertisen til Davey Bickfords implementeringsgrupper og Enaex Mining Technical Solutions-gruppene, vil DaveyTronic®UG systemet endre måten du utfører sprengningen din i underjordiske operasjoner. Velkommen til…

uni tronic™ 600 Elektroniske Sprengningssystemer

uni tronic™ 600 er et av Oricas spennende elektroniske sprengningssystemer. Den kan brukes sammen med: • uni tronic™ 600 elektroniska detonator • Duplex Harness Wire • Skanner 200 med funksjonstesting av uni tronicTM 600 elektroniske detonatorer • Blast Box 310 eller Blast Box 310R (med trådløs fjernstyrt avfyring)

eDev™ II Elektroniske Sprengningssystemer

eDev II™ er en av Oricas spennende elektroniske sprengningssystemer. Følgende systemkomponenter er tilgjengelige: • eDev™ II elektronisk tenner • Blast Box 610 • Skanner 260 med ny programvare og mulighet for sikker kommunikasjon og test av tennere på stuff • Duplex harness wire

RIOCORD DETONERENDE LUNTE

RIOCORD er en fleksibel detonerende lunte med kjerne av Pentritt (PETN). RIOCORD detonerer med en hastighet på omtrent 7500 m/s. Korrekt brukt kan fenghettefølsomt sprengstoff og RIOBOOSTER initieres av RIOCORD. RIOCORD initierer fenghettefølsomt sprengstoff, ikke-elektriske tennere eller i kombinasjon med RIODELAY forsinkelselementer. Dette gir en lang rekke muligheter for forskjellige forsinker-intervaller.

DETONERENDE LUNTE F-CORD 10

F-cord 10 er en CE-godkjent, fleksibel, detonerende lunte som produseres av Forcit. Lunta består av sprengstoffet pentritt (PETN,) som er omspunnet med to lag polypropylentråd, belagt med plast. Belegget består av PVC-plast eller mer miljøvennlig Termo-plast, som brukes på F-Cord 10 T-lunte. Detonerende lunte brukes f.eks. ved presisjons- og slettsprengning, når man vil at  lere…

PENO C

PENO C er et høyeksplosivt plastisk sprengstoff til bruk ved sivilt sprengningsarbeid. PENO C er et plastisk sprengstoff til bruk ved sivilt sprengningsarbeid. Produktet inneholder rundt 85 % pentritt og et internasjonalt godkjent markørstoff. Produktet er gulaktig og forblir plastisk over et bredt temperaturspenn. PENO C er spesielt egnet for bruk til demolering av stål-…

KEMIX, KEMIX A RØRLADNINGER

Kemix A og Kemix rørladninger er emulsjonssprengstoff pakket inn i plastikksylindere. Kemix rørladningene fra 17 til 51 millimeter i diameter er produsert med standard emulsjon, mens de større Kemix A rørladningene inneholder aluminium for å høyne detonasjonsenergien. Kemix og Kemix A rørladninger er egnet for alle typer sprengninger i pukkverk og gruver hvor det kreves…