ANFO, ANFO 800, ANFO WR og ANFO UP-HOLE

ANFO produkter består av ammoniumnitrat i prillsform (små faste kuler) og mineralolje. Ved bruk av spesielle tilsetningsstoffer kan det produseres varianter som innenfor visse betingelser, kan benyttes ved fuktige.

Anfo-sprengstoffer kan anvendes for sprengning både i dagen og under jord og leveres i fire forskjellige kvaliteter, tilpasser forskjellige forhold og bruksområder.

ANFO er beregnet for bruk i tørre borehull. Det er ikke vannbestandig og kan ikke brukes i våte hull.
ANFO 800 er har tilsetninger som gjør produktet til et lettere sprengstoff enn Anfo. Den reduserte tettheten
medfører lavere energiinnhold / lavere spesifikk ladning.
ANFO WR (AHTI-ANFO) har tilsetningsstoff som gir bedret fuktbestandighet. Produktet tåler fukt forholdsvis bra og kan lades i fuktige borhull etter at vannet er fjernet/ blåst ut av hullene.
ANFO UP-HOLE (PITO-ANFO) har tilsetningsstoff som bedrer egenskapene for ladning i oppadrettede hull.

Sikkerhetsdatablad, ANFO UP HOLE