OFFSHORE KEMIITTI

Offshore Kemiitti  er klasse 1.1 emulsjonssprengstoff, tilsatt aluminium, ment for undervannssprengning. Produktet lades ved pumping og bruk av en spesialbygd ladeenhet.

Offshore Kemiitti er velegnet for undervannssprengning,
spesielt i tilfeller hvor det er nødvendig med høy
ladetetthet, en hurtig ladeprosess og et bulkprodukt som
tåler både vann- og hydrostatisk trykk.