KEMIX, KEMIX A RØRLADNINGER

Kemix A og Kemix rørladninger er emulsjonssprengstoff pakket inn i plastikksylindere. Kemix rørladningene fra 17 til 51 millimeter i diameter er produsert med standard emulsjon, mens de større Kemix A rørladningene inneholder aluminium for å høyne detonasjonsenergien.

Kemix og Kemix A rørladninger er egnet for alle typer sprengninger i pukkverk og gruver hvor det kreves en presis mengde sprengstoff for å oppnå optimalt sprengningsresultat.