Rioline – Sjokkbølgeleder

rioline

RIOLINE er del av et ikke-elektrisk system for å initiere sprengstoff.

RIOLINE sjokkbølgeleder leveres på spole. RIOLINE sjokkbølgeleder har høy strekkfasthet og motstand mot brudd.

RIOLINE kan initieres med RIOCORD detonerende lunte, RIODET elektriske eller RIONEL ikke-elektriske tennere eller andre tennsystemer til dette formålet.

Inne i RIOLINE-spolene følger det med hetter for å beskytte enden av sjokkbølgelederen. Det følger også med gjennomsiktige plastkoblinger for å skjøte ekstra lengder ved behov eller koble til SCX-blokker. Hver C 350-spole inneholder 10 enheter og hver C 750-spole 20 enheter, hvis det ikke er angitt noe annet.