Teknisk service

Vi veileder våre kunder i bruk av våre produkter – ute i felt og via telefon.

Gjennom dette sikrer vi informasjonen om korrekt, tilpasset, sikker og økonomisk bruk av produktene.

Elektroniske tennere: Brukeropplæring og support

I forbindelse med implementering og bruk av elektroniske tennere arbeider vi tett med kunden og gir nødvendig opplæring til nøkkelpersonell i bruk av produktene. Ved behov kan vi delta i planlegging, programmering og implementering i prosjekter.

Vi bistår sterkt ved utvikling av sikkerheten i bransjen

Ved bestilling av vår ekspertise fra teknisk service får du muligheten til å optimalisere sprengningsarbeidet. På denne måten vil vi bistå med informasjon som nesten alltid bedrer sikkerheten ved arbeid med sprengstoff. For eksempel tilbyr vi sprengningsplanlegging ved bruk av programvaren O-Pitblast.

Fordev borehulssmåling og scanning av stuff

Målingstjenesten inkluderer en omfattende oppmåling av arbeidsområdet hvor ladingen finner sted. Både topografien og boreresultatet blir analysert før ladingen starter. Ved bruk av 3D-modellering kan man gi bergspreng et nøyaktig oversiktsbilde over sprengningsområde som vil bistå til planlegging av ladearbeidet.

Målingstjenesten inkluderer:

  • Måling av borhullsavvik med målesystemet Fordev
  • Scanning av vegg
  • Innmåling av hullplassering
  • Rapport av målingene

Målinger utføres alltid etter egen avtale og er prosjektspesifikke.

Vegard Olsen
Salgs- og markedssjef +47 988 56 373 Send e-post »