eDev™ II Elektroniske Sprengningssystemer

eDev II™ er en av Oricas spennende elektroniske sprengningssystemer. Følgende systemkomponenter er tilgjengelige:
• eDev™ II elektronisk tenner
• Blast Box 610
• Skanner 260 med ny programvare og mulighet for sikker kommunikasjon og test av tennere på stuff
• Duplex harness wire