FORPRIME 25

Forprime 25 er en primer som forsterker og overfører detonasjon fra tenner til sprengstoff som er ladet i borehull.

Forprime 25 er en primer som vanligvis brukes for tenning av Anfo-sprengstoffer og Kemiitti 810, når slike benyttes ved ort- eller tunelldrift og det lades med ladeutstyr. Primeren inneholder en blå pentritt- og heksogenbasert (PETN og RDX) masse. Den plastiske massen, som i praksis er uløselig i vann, er patronert i polypropylenrør i lysegrønn farge. Primerrøret kan ved behov utstyres med en endepropp som samtidig fungerer som holder for tenneren.