KEMIITTI 510

Kemiitti 510 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (0–30 %). Sprengstoffet produseres på sprengningstedet samtidig som det lades direkte i hull via ladeslange. Produktet produseres av råvarer og mellomprodukter som er lastet på FME-bulktruck. Kemiitti 510 tilsettes reaksjonsmiddel når det pumpes ut fra trucken og blir sensitert til sprengstoff i løpet av 10-30 minutter, dvs. etter at det er ladet i borhull.

Kemiitti 510 er et velegnet for alle typer sprengning over jord, hvor det er behov for rask og effektiv lading og ved våte forhold med vann. Emulsjons har konsistens som fet krem/ vaselin og hvit til gulaktig farge. De fleste Kemiitti bulktrucker har kapasitet for å kunne produsere 12-14 tonn ferdig sprengstoff pr. tur. Bruk av bulksprengstoff som Kemiitti 510, må skje i samsvar bruksvilkår og offentlige bestemmelser som gjelder for slike sprengstoffer.