Riocap

riocap_maxam

RIOCAP er en tenner, styrke nr. 8, som benyttes sammen med RIOFUSE svartkruttlunte for å initiere fenghettefølsomt sprengstoff.

RIOCAP fenghetter kan kun benyttes i miljøer der det ikke er risiko for gasseller støveksplosjoner.

RIOCAP er pakket i plastikk esker (inneremballasje) og kartong (ytteremballasje).