KEMIITTI 610

Kemiitti 610 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (10–30 %). Sprengstoffet produseres på sprengningstedet samtidig som det lades direkte i hull via ladeslange. Produktet produseres ut fra mellomprodukter og råvarer som er lastet på FSE-bulktruck. Kimiitti 610 tilsettes reaksjonsmiddel når det pumpes ut fra bulktrucken og blir sensitert til sprengstoff i løpet av 10-30 minutter, dvs. etter at det er ladet.

Kemiitti 610 er velegnet sprengstoff for alle typer sprengning over jord hvor det er behov for rask og effektiv lading og spesielt ved våte forhold med vann. Emulsjon har konsistens som fet krem/ vaselin og hvit til gulaktig farge. Kemiitti-bulktrucker har kapasitet for å kunne produsere 12-15 tonn ferdig sprengstoff pr. tur. Bruk av bulksprengstoff som Kemiitti 610, må skje i samsvar bruksvilkår og offentlige bestemmelser som gjelder for slike sprengstoffer.