FIREX M Elektrisk Detonator

FIREX M, Klasse 3 elektrisk detonator, er designet for bruk i gruvedrift, steinbrudd og konstruksjon. Har et omfattende utvalg av forsinkelser for fleksibilitet i sprengningsdesign.

FIREX M elektriske detonatormotstander er uavhengig av ledningslengde. Ledningen er enkel å legge ut og har en brukervennlig kontakt. Forsinkelsesperioden er stemplet på bunnen av hvert skall og på identifikasjonsmerket.