Bærekraft

Som nordisk aktør har Forcit et strategisk mål om å være ledende innen bærekraft

Naboinformasjon – Eksplosivlager bulkstasjoner

Forcit Norway as leverer produkter og tjenester til våre kunder som driver med sprengning enten det er veibygging, hustomter, pukkverk, gruver eller veibygging generelt. Denne informasjonen er til deg for at du skal bli bedre kjent med oss som nabo og hva vi driver med.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og
anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Sustainability in short

Sustainability in Short beskriver det arbeidet vi i Forcit gjør innen miljø og bærekraft, hvordan dette påvirker og innlemmes i driften av selskapet og hvilke miljødata vi samler, måler, analyserer og rapporterer. Publikasjonen er på engelsk.

Mer om vårt bærekraftsarbeid

Hvis du vil vite mer om vårt bærekraftsarbeid – klikk linken til FORCIT Group’s Sustainability sider.