MILJØ OG BÆREKRAFT

Som nordisk aktør har Forcit et strategisk mål om å være ledende innen bærekraft

NABOINFORMASJON – EKSPLOSIVLAGER OG BULKSTASJONER

Forcit Norway as leverer produkter og tjenester til våre kunder som driver med sprengning enten det er veibygging, hustomter, pukkverk, gruver eller veibygging generelt. Denne informasjonen er til deg for at du skal bli bedre kjent med oss som nabo og hva vi driver med.

SUSTAINABILITY IN SHORT

Sustainability in Short beskriver det arbeidet vi i Forcit gjør innen miljø og bærekraft, hvordan dette påvirker og innlemmes i driften av selskapet og hvilke miljødata vi samler, måler, analyserer og rapporterer.

MER OM VÅRT bærekraftsarbeid

Hvis du vil vite mer om vårt bærekraftsarbeid – klikk linken til FORCIT Group’s Sustainability sider.