KEMIX, KEMIX A & KEMIX MP PATRONERT

Kemix A er patronert emulsjonssprengstoff med aluminiumspulver. Al-pulver gir
økt sprengkraft. Kemix er patronert emulsjonssprengstoff uten aluminiumspulver. Det har derfor noe lavere styrke. Kemix-patroner leveres på bestilling. Kemix anbefales for bruk UJ, i gruver hvor det er fare for antennelse av f.eks. kisstøv.

Kemix A-patroner kan brukes for alle typer sprengningsarbeid
både over og under jord, både som bunn- og rørladning.