ANEX A, HYDRANEX B

ANEX är ett ANFO-sprängämne baserat på porös ammoniumnitratprills och olja som kännetecknas av relativt låg detonationshastighet och hög gasvolym. Det har fördelen att fullständigt fylla ut borrhålet vilket ger god sprängeffekt. ANEX är tillverkad av prills som ger god laddbarhet och som gör den relativt känslig för vatten i borrhålet.

HYDRANEX är ett ANFO-sprängämne som har större beständighet mot vatten. Detta har åstadkommits genom inblandning av komponenter som får sprängämnet att snabbt bilda ett skyddande gel vid kontakt med vatten.