Sikkerhet – Alltid først

FORCIT har høye sikkerhetsstandarder styrt av selskapets retningslinjer.

Sikkerhetsstandarder bidrar til et trygt selskap hvor risikoen knyttet til personell, materiell, miljø og informasjon vil være minimert. Forcit anerkjenner risiko som en faktor for kvalitet og konkurranseevne i sitt arbeid. Alt personell er forpliktet til å følge retningslinjene for sikkerhet.

Vi overholder følgende prinsipper i våre handlinger:

  • Sikkerhetsledelse er en daglig og naturlig del av generell ledelse.
  • Ledere er ansvarlige for å sette søkelys på sikkerhet i handlingsplanen for å opprettholde generell sikkerhet.
  • Sikkerhetsmål vil bli oppfylt ved å følge retningslinjene for risikokontroll. Det vil si at alt arbeid blir utført sikkert under alle omstendigheter.
  • I tillegg til lover og forskrifter danner våre retningslinjer et minimumskrav for sikkerhetsarbeid i selskapet.
  • Essensielle faktorer for suksess inkluderer motivasjon, kunnskap, ressurser og ledelse.