F, K RØRLADNINGER

F og K rørladninger er plastrør fyllt med et pulverlignende sprengstoff, som inneholder blant annet nitroglykol og kiselgur.

K-rørladninger er spesiallaget for blokksteinsproduksjon i steinbrudd og andre bruksområder hvor det er bruk for mindre kontrollerte ladninger i borehull. F rørladninger sine viktigste bruksområder er kontursprengning og forsiktig og presis lading ved overjordog tunnelsprengninger. Ved sprengning av kontur med F
rørlandninger vil skade på omligginge berg være minimal, føre til en bergflate av høy kvalitet og gjenværende bergflate oppnå de planlagt kontur. Rørladningene kan bli brukt med sperrehylser som sentrerer rørene i borehullet og hindrer dem i å skytes ut av hullet. Når røret er sentrert, får man en luftpute mellom røret og
veggen. Denne dekoblingseffekten reduserer knusing av berget ytterligere.