uni tronic™ 600 Elektroniske Sprengningssystemer

uni tronic™ 600 er et av Oricas spennende elektroniske sprengningssystemer. Den kan brukes sammen med:
• uni tronic™ 600 elektroniska detonator
• Duplex Harness Wire
• Skanner 200 med funksjonstesting av uni tronicTM 600 elektroniske detonatorer
• Blast Box 310 eller Blast Box 310R (med trådløs fjernstyrt avfyring)