KEMIITTI 810 UG

Kemiitti 810 er et bulkesprengstoff som produseres på ladestedet med utgangspunkt i ferdig emulsjonsmatrise. Produktet lades/pumpes inn i horisontale, eller i opp- eller nedgående borehull, ved bruk av en spesiell ladeenhet. Matrisen tilsettes sensiteringsmiddel når det pumpes ut fra ladeenheten og blandingen blir ferdig, sensitert sprengstoff i løpet av 10-30 minutter, dvs. etter at det er ladet i borhull.

Kemiitti 810 passer til alle typer underjordssprengning hvor det er behov for rask ladning og spesielt når det kreves sprengstoff med god vannbestandighet. Emulsjon (matrise) har konsistens som fet krem/ vaselin og hvit til gulaktig farge. Produksjonsstoffene (matrise og tilsetningsstoff) til Kemiitti 810 leveres til kunde i passe transportmengder etter hvert. Martise leveres med tankbil som pumper over på stedlig lagertank eller som pallegods ved bruk IBC-plastbeholdere på 1m3. Tilsetningsstoff leveres på IBC-plastbeholdere. Bruk av Kemiitti 810 kan bare skje etter spesiell tillatelse og leverandørens brukerinstruksjoner, samt gjennomført og godkjent opplæring av kundens operatørpersonale.

Sikkerhetsdatablad, Gassemiddel K810
Sikkerhetsdatablad, Matrise K810