Oy Forcit Ab har forpliktet seg til å verne om privatlivet til alle sine eksterne interessegrupper. Eksterne
interessegrupper inkluderer blant annet kunder, leverandører og arbeidssøkere. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere alle representanter til våre eksterne interessegrupper om hvordan deres personopplysninger behandles.

Den behandlingsansvarliges kontaktopplysninger

Oy Forcit Ab (Org.nr.: 0103189-6)  
Forcitintie 37 
FI-10900 Hanko


Forcit Norway (Org.nr.: 897869462)
Kjellstadveien 5 
NO-3402 Lier

For mer informasjon om personvern og behandling av personopplysninger, gå til: dataprivacy@forcit.no

Hvilke opplysninger samler vi på

  • Kontaktopplysninger 
  • Eventuelt andre opplysninger som personen har oppgitt frivillig og som er vesentlige med tanke på vår forretningsvirksomhet 

Hva personopplysninger brukes til

  • Samarbeid med forskjellige interessegrupper 
  • Opprettholde kundeforhold 
  • Forretningsdrift i samsvar med gjeldende lover og forskrifter 
  • Rekruttering 

Rettighetene til de som er registrerte

  • Den registrerte har rett til å vite hvilke opplysninger som er samlet om ham/henne 
  • Den registrerte kan be om å få rettet opp opplysninger om seg selv 
  • Den registrerte har rett til å be om å få slettet opplysninger om seg selv

Lagring, beskyttelse og behandling av opplysninger

Personopplysninger lagres på en sikker måte og behandles kun av personer som behøver disse opplysninger for å utføre sine egne arbeidsoppgaver. Vårt personale har fått opplæring i å utføre sine oppgaver i samsvar med kravene fastsatt i EU´s personverndirektiv.

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne drive vår virksomhet i henhold til de vesentlige prosedyrer og behov vi har i tråd med denne personvernerklæringen. Dersom den registrerte ber om det og dersom ingen annen lovgivning krever at opplysningene oppbevares, kan personopplysninger slettes eller anonymiseres. Eksempelvis forutsetter bokføringsloven at enkelte opplysninger oppbevares over en lengre periode uavhengig om materialet inneholder personopplysninger eller ikke. Vi samler også innloggingsinformasjon, som vi oppbevarer i den perioden som loven forutsetter.

Hvordan be om utlevering eller sletting av personopplysninger

Vi sletter og utleverer personopplysninger kun på forespørsel fra vedkommende person. Vedkommende må kunne legitimere seg for oss på vårt avdelingskontor ved å vise et ID-kort; møte må avtales på forhånd ved å sende en e-postmelding til: dataprivacy@forcit.no

Utlevering av opplysninger til tredje part

Ved behov utleverer vi også opplysninger etter forespørsel fra myndigheter, og vi informerer alltid de registrerte personene om dette dersom lovgivningen forutsetter det. Enkelte ganger kan vi bruke tjenester levert av en tredje part, og dette kan kreve at personopplysninger utleveres for å kunne levere tjenesten fra Forcit. I disse tilfellene har Forcit ansvar for virksomheten til tredje part på lik linje med sin egen virksomhet.

Endringer i personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen i tråd med endringer eller presiseringer i lovgivningen. Ved vesentlige endringer i personvernerklæringen vil de registrerte motta separat informasjon.