DaveyTronic® OP/OPW

Det digitale DaveyTronic® OP/OPW-tennsystemet inneholder et sett med tre robuste typer enheter:

  • 1 håndholdt fjernsprengningsenhet (DRB), som brukes til styring av test- og avfyringsprosedyre og fjernkommunikasjon med hver tenner
  • 1 programmeringsenheter (PU), som identifiserer utfører diagnostisk testing av hver tenner på pallen og tilordner forsinkelsestiden
  • 1 kompakt tennapparat (DBD)*, kommuniserer trådløst fra den eksterne sprengningsenheten og gir konstruert energi for å utløse opptil 500 tennere (også tilgjengelig for kablet sprengning).

Brukervennligheten til DaveyTronic®OP muliggjør rask programmering med fjernutløsning.