FORDYN

Fordyn-dynamitt er et formbart sprengstoff som inneholder nitroglykol og ammoniumnitrat.

Fordyn egner seg til alle typer sprengningsarbeid under normale forhold. Basert på egenskapene er det velegnet til f.eks. sprengning under vann, til bunnladning i overjordsprengning og sprengning av grøfter. Den høye detonasjonshastigheten gjør at Fordyn-patroner fra Ø 43 mm og større, godt kan benyttes som tennpatron for bulksprengstoffer. Fordyn-patroner kan deles og lademengder kan derfor tilpasses nøyaktig i borehull.