FORDYN P

Fordyn P

Fordyn P-dynamitt er et gelatineksplosiv som inneholder ammoniumnitrat, nitroglykol og PETN. Fordyn P egner seg til alle typer sprengningsarbeid under normale forhold. Egenskapene gjør den til et utmerket valg for undervannssprengning, sprengning av grøfter og for bruk som en grunnladning i dagbrudd. Takket være den høye detonasjonshastigheten kan Fordyn P-patroner brukes som boostere for bulkeksplosiver […]

Les mer… from FORDYN P

PENO C

PENO C er et høyeksplosivt plastisk sprengstoff til bruk ved sivilt sprengningsarbeid. PENO C er et plastisk sprengstoff til bruk ved sivilt sprengningsarbeid. Produktet inneholder rundt 85 % pentritt og et internasjonalt godkjent markørstoff. Produktet er gulaktig og forblir plastisk over et bredt temperaturspenn. PENO C er spesielt egnet for bruk til demolering av stål- […]

Les mer… from PENO C

KEMIX, KEMIX A RØRLADNINGER

Kemix A og Kemix rørladninger er emulsjonssprengstoff pakket inn i plastikksylindere. Kemix rørladningene fra 17 til 51 millimeter i diameter er produsert med standard emulsjon, mens de større Kemix A rørladningene inneholder aluminium for å høyne detonasjonsenergien. Kemix og Kemix A rørladninger er egnet for alle typer sprengninger i pukkverk og gruver hvor det kreves […]

Les mer… from KEMIX, KEMIX A RØRLADNINGER

KEMIX, KEMIX A & KEMIX MP PATRONERT

Kemix A er patronert emulsjonssprengstoff med aluminiumspulver. Al-pulver gir økt sprengkraft. Kemix er patronert emulsjonssprengstoff uten aluminiumspulver. Det har derfor noe lavere styrke. Kemix-patroner leveres på bestilling. Kemix anbefales for bruk UJ, i gruver hvor det er fare for antennelse av f.eks. kisstøv. Kemix A-patroner kan brukes for alle typer sprengningsarbeid både over og under […]

Les mer… from KEMIX, KEMIX A & KEMIX MP PATRONERT

FORPRIME 25

Forprime 25 er en primer som forsterker og overfører detonasjon fra tenner til sprengstoff som er ladet i borehull. Forprime 25 er en primer som vanligvis brukes for tenning av Anfo-sprengstoffer og Kemiitti 810, når slike benyttes ved ort- eller tunelldrift og det lades med ladeutstyr. Primeren inneholder en blå pentritt- og heksogenbasert (PETN og […]

Les mer… from FORPRIME 25

F, K RØRLADNINGER

F og K rørladninger er plastrør fyllt med et pulverlignende sprengstoff, som inneholder blant annet nitroglykol og kiselgur. K-rørladninger er spesiallaget for blokksteinsproduksjon i steinbrudd og andre bruksområder hvor det er bruk for mindre kontrollerte ladninger i borehull. F rørladninger sine viktigste bruksområder er kontursprengning og forsiktig og presis lading ved overjordog tunnelsprengninger. Ved sprengning […]

Les mer… from F, K RØRLADNINGER

FORDYN

Fordyn-dynamitt er et formbart sprengstoff som inneholder nitroglykol og ammoniumnitrat. Fordyn egner seg til alle typer sprengningsarbeid under normale forhold. Basert på egenskapene er det velegnet til f.eks. sprengning under vann, til bunnladning i overjordsprengning og sprengning av grøfter. Den høye detonasjonshastigheten gjør at Fordyn-patroner fra Ø 43 mm og større, godt kan benyttes som […]

Les mer… from FORDYN