EXAN LD50

Exan™ LD er en serie sprengstoff med lav tetthet og redusert energi. Produktutvalget er fargekodet for identifikasjon. Exan™ LD er ikke egnet for bruk i reaktive miljøer. Exan™ LD er egnet til bruk som pipeladning i tørre hull der det ikke er påkrevet med den høye styrken til Exan™. En rekke forskjellige Exan™ LD-produkter er…

OFFSHORE KEMIITTI

Offshore Kemiitti  er klasse 1.1 emulsjonssprengstoff, tilsatt aluminium, ment for undervannssprengning. Produktet lades ved pumping og bruk av en spesialbygd ladeenhet. Offshore Kemiitti er velegnet for undervannssprengning, spesielt i tilfeller hvor det er nødvendig med høy ladetetthet, en hurtig ladeprosess og et bulkprodukt som tåler både vann- og hydrostatisk trykk.

ANEX A, HYDRANEX B

ANEX är ett ANFO-sprängämne baserat på porös ammoniumnitratprills och olja som kännetecknas av relativt låg detonationshastighet och hög gasvolym. Det har fördelen att fullständigt fylla ut borrhålet vilket ger god sprängeffekt. ANEX är tillverkad av prills som ger god laddbarhet och som gör den relativt känslig för vatten i borrhålet. HYDRANEX är ett ANFO-sprängämne som…

KEMIITTI 810 UG

Kemiitti 810 er et bulkesprengstoff som produseres på ladestedet med utgangspunkt i ferdig emulsjonsmatrise. Produktet lades/pumpes inn i horisontale, eller i opp- eller nedgående borehull, ved bruk av en spesiell ladeenhet. Matrisen tilsettes sensiteringsmiddel når det pumpes ut fra ladeenheten og blandingen blir ferdig, sensitert sprengstoff i løpet av 10-30 minutter, dvs. etter at det…

KEMIITTI 610

Kemiitti 610 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (10–30 %). Sprengstoffet produseres på sprengningstedet samtidig som det lades direkte i hull via ladeslange. Produktet produseres ut fra mellomprodukter og råvarer som er lastet på FSE-bulktruck. Kimiitti 610 tilsettes reaksjonsmiddel når det pumpes ut fra bulktrucken og blir sensitert til sprengstoff i løpet av…

KEMIITTI 510

Kemiitti 510 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (0–30 %). Sprengstoffet produseres på sprengningstedet samtidig som det lades direkte i hull via ladeslange. Produktet produseres av råvarer og mellomprodukter som er lastet på FME-bulktruck. Kemiitti 510 tilsettes reaksjonsmiddel når det pumpes ut fra trucken og blir sensitert til sprengstoff i løpet av 10-30…

ANFO

ANFO produkter består av ammoniumnitrat i prillsform (små faste kuler) og mineralolje. Ved bruk av spesielle tilsetningsstoffer kan det produseres varianter som innenfor visse betingelser, kan benyttes ved fuktige. Anfo-sprengstoffer kan anvendes for sprengning både i dagen og under jord og leveres i fire forskjellige kvaliteter, tilpasser forskjellige forhold og bruksområder. ANFO er beregnet for…