KEMIITTI 810 OP

Kemiitti_810op_RR901

Kemiitti 810 OP er et kjemisk sensibilisert emulsjonseksplosiv. Produktet produseres av emulsjonsmatrise på ladestedet og pumpes gjennom en slange direkte inn i borehullet. I borehullet sensiteres produktet til et ferdig sprengstoff innen 10–30 minutter etter lading. Ammoniumnitratpiller må ikke blandes med K810 OP-produktet under lading. Kemiitti 810 er egnet for alle typer bruksområder innen åpen […]

Les mer… from KEMIITTI 810 OP

EXAN LD50

Exan™ LD er en serie sprengstoff med lav tetthet og redusert energi. Produktutvalget er fargekodet for identifikasjon. Exan™ LD er ikke egnet for bruk i reaktive miljøer. Exan™ LD er egnet til bruk som pipeladning i tørre hull der det ikke er påkrevet med den høye styrken til Exan™. En rekke forskjellige Exan™ LD-produkter er […]

Les mer… from EXAN LD50

OFFSHORE KEMIITTI

Offshore Kemiitti  er klasse 1.1 emulsjonssprengstoff, tilsatt aluminium, ment for undervannssprengning. Produktet lades ved pumping og bruk av en spesialbygd ladeenhet. Offshore Kemiitti er velegnet for undervannssprengning, spesielt i tilfeller hvor det er nødvendig med høy ladetetthet, en hurtig ladeprosess og et bulkprodukt som tåler både vann- og hydrostatisk trykk. […]

Les mer… from OFFSHORE KEMIITTI

ANEX A, HYDRANEX B

ANEX är ett ANFO-sprängämne baserat på porös ammoniumnitratprills och olja som kännetecknas av relativt låg detonationshastighet och hög gasvolym. Det har fördelen att fullständigt fylla ut borrhålet vilket ger god sprängeffekt. ANEX är tillverkad av prills som ger god laddbarhet och som gör den relativt känslig för vatten i borrhålet. HYDRANEX är ett ANFO-sprängämne som […]

Les mer… from ANEX A, HYDRANEX B

KEMIITTI 810 UG

Kemiitti 810 er et bulkesprengstoff som produseres på ladestedet med utgangspunkt i ferdig emulsjonsmatrise. Produktet lades/pumpes inn i horisontale, eller i opp- eller nedgående borehull, ved bruk av en spesiell ladeenhet. Matrisen tilsettes sensiteringsmiddel når det pumpes ut fra ladeenheten og blandingen blir ferdig, sensitert sprengstoff i løpet av 10-30 minutter, dvs. etter at det […]

Les mer… from KEMIITTI 810 UG

KEMIITTI 610

Kemiitti 610 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (10–30 %). Sprengstoffet produseres på sprengningstedet samtidig som det lades direkte i hull via ladeslange. Produktet produseres ut fra mellomprodukter og råvarer som er lastet på FSE-bulktruck. Kimiitti 610 tilsettes reaksjonsmiddel når det pumpes ut fra bulktrucken og blir sensitert til sprengstoff i løpet av […]

Les mer… from KEMIITTI 610

KEMIITTI 510

Kemiitti 510 er et bulk-emulsjonssprengstoff, tilsatt prills av ammoniumnitrat (AnPP) (0–30 %). Sprengstoffet produseres på sprengningstedet samtidig som det lades direkte i hull via ladeslange. Produktet produseres av råvarer og mellomprodukter som er lastet på FME-bulktruck. Kemiitti 510 tilsettes reaksjonsmiddel når det pumpes ut fra trucken og blir sensitert til sprengstoff i løpet av 10-30 […]

Les mer… from KEMIITTI 510

ANFO, ANFO 800, ANFO WR og ANFO UP-HOLE

ANFO produkter består av ammoniumnitrat i prillsform (små faste kuler) og mineralolje. Ved bruk av spesielle tilsetningsstoffer kan det produseres varianter som innenfor visse betingelser, kan benyttes ved fuktige. Anfo-sprengstoffer kan anvendes for sprengning både i dagen og under jord og leveres i fire forskjellige kvaliteter, tilpasser forskjellige forhold og bruksområder. ANFO er beregnet for […]

Les mer… from ANFO, ANFO 800, ANFO WR og ANFO UP-HOLE