uni tronic™ 600 Elektroniske Sprengningssystemer

uni tronic™ 600 er et av Oricas spennende elektroniske sprengningssystemer. Den kan brukes sammen med: • uni tronic™ 600 elektroniska detonator • Duplex Harness Wire • Skanner 200 med funksjonstesting av uni tronicTM 600 elektroniske detonatorer • Blast Box 310 eller Blast Box 310R (med trådløs fjernstyrt avfyring)
Oppdatert
Oppdatert