eDev™ II Elektroniske Sprengningssystemer

eDev II™ er en av Oricas spennende elektroniske sprengningssystemer. Følgende systemkomponenter er tilgjengelige: • eDev™ II elektronisk tenner • Blast Box 610 • Skanner 260 med ny programvare og mulighet for sikker kommunikasjon og test av tennere på stuff • Duplex harness wire
Oppdatert