ANFO

ANFO produkter består av ammoniumnitrat i prillsform (små faste kuler) og mineralolje. Ved bruk av spesielle tilsetningsstoffer kan det produseres varianter som innenfor visse betingelser, kan benyttes ved fuktige. Anfo-sprengstoffer kan anvendes for sprengning både i dagen og under jord og leveres i fire forskjellige kvaliteter, tilpasser forskjellige forhold og bruksområder. ANFO er beregnet for bruk i tørre borehull. Det er ikke vannbestandig og kan ikke brukes i våte hull. ANFO 800 er har tilsetninger som gjør produktet til et lettere sprengstoff enn Anfo. Den reduserte tettheten medfører lavere energiinnhold / lavere spesifikk ladning. ANFO WR har tilsetningsstoff som gir bedret fuktbestandighet. Produktet tåler fukt forholdsvis bra og kan lades i fuktige borhull etter at vannet er fjernet/ blåst ut av hullene. ANFO UP HOLE har tilsetningsstoff som bedrer egenskapene for ladning i oppadrettede hull.
Oppdatert
Oppdatert
Oppdatert