Vi har utarbeidet miljødeklarasjoner for de fleste av våre produkter

Vi har utarbeidet miljødeklarasjoner (EPD – Environmental Product Declaration) for de fleste av våre produkter.

EPD’ene er basert på en livssyklusanalyse (LCA) og de oppsummerer alle utslipp som dannes når et produkt og dets råvarer produseres, leveres, brukes og kastes. EPD hjelper oss og våre kunder med å ta bærekraftige valg.

Forcits EPD’er er verifisert av EPD-Norge, og de kan finnes på EPD-Norges nettsted:

https://www.epd-norge.no/epd-soekeresultat/?q=forcit&categoryID=376