Outokumpu utnevner Forcit til Årets leverandør

Outokumpu har tildelt Forcit Ferrochromes «Årets leverandør»-pris.
Forcit’s gruveteam har vist seg å følge Outokumpus driftsprinsipper og -standarder strengt med kontinuerlig forbedring for å styrke den generelle sikkerheten i gruven. De siste fem årene ved gruven har vært helt uten ulykker, og det har også vært færre nestenulykker.
Det er også positive tilbakemeldinger med hensyn til utviklingsaktivitetene. Forcit oppfattes som proaktive i utvikling av risikovurderinger og interne retningslinjer.
Arbeidet ved gruven har holdt høy kvalitet, arbeidsmiljøet har vært ryddig og ingen andre aktører har hatt noen merknader til Forcits drift.
En tett overvåket bransje krever et spesielt ansvar og forpliktelser der Forcit har vært en mønsterelev. Under revisjoner utført av myndighetene har de ikke mottatt noen merknader for avvik.

Årets entreprenør-prisen er et utmerket bevis på Forcits amisiøse tilnærming til sikkerhet. Sikkerhet har alltid hatt topprioritet i vår drift og er en av vår virksomhets viktigste suksessfaktorer. Det spiller en viktig rolle i bildet vi viser våre kunder.
En varm takk til Kemi-teamet for eksemplariske aktiviteter!

Gruveteamet ble hedret under seremonien 3. februar ved Kemi-gruven. Til stede ved arrangementet var Martti Sassi (Senior Vice President BA Ferrochrome), Erkki Niska (Vice President EHSS BA Europe), Tom Söderman, direktør ved Kemi-gruven og Henri Simpanen, sjef for Kemi-gruven. Joakim Westerlund sammen med Saila Savolainen og Jukka Aho mottok prisen, som var laget av finsk rustfritt stål og tre. Sikkerhetsarbeid er aldri ferdig, og denne prisen vil fungere som inspirasjon for alle til å fortsette det gode arbeidet ved gruven. Hedersprisen styrker også vår tro på at alle arbeidsulykker kan forebygges, og arbeidet mot det målet er svært viktig.