Oppkjøpet fullført

FORCIT Group er en nordisk produsent og leverandør av eksplosiver og sprengningsrelaterte tjenester som søker internasjonal vekst og utvikling. Gruppen, som investerer mye i teknologi og digitalisering, kunngjorde i dag at oppkjøpsavtalen for O-Pitblast Lda er fullført. Med avtalen vil hele aksjekapitalen i programvareselskapet bli overført til eierskapet til FORCIT Group.

Med oppkjøpet vil O-Pitblast Ldas globale virksomhet bli en del av Forcits virksomhet. FORCIT Group sysselsetter med dette nesten 500 personer fordelt i Finland, Sverige, Norge, og nå også i Portugal. O-Pitblast Lda vil fortsette som et uavhengig foretak i det internasjonale, sivile sprengningsmarkedet.