Nytt navn, samme folka og den samme gode servicen

Bergcon AS er en del av den over 125 år gamle finskeide Forcit-gruppen. Det er ett av tre søsterselskap i Norden som tilhører forretningsområdet Forcit Consulting. De tre selskapene slår seg nå sammen under samme navn – Forcit Consulting.

Søsterselskapene – Bergcon AS i Norge, Oy Finnrock AB i Finland og Bergsäker AB i Sverige – er alle ledende konsulenter i sine respektive land, spesielt innen overvåkning av miljøpåkjenninger som vibrasjoner, støy og støv. Alle er eid av Forcit-gruppen og de slår seg sammen under ett navn – Forcit Consulting AS/Oy/AB – den 15. september 2020. Dette fremmer et tett internasjonalt samarbeid og støtter Forcit-gruppens strategi om kontinuerlig vekst og utvikling. Samtidig gir det fordeler for våre kunder og prosjekter gjennom et bredere tjenestetilbud og tilgang til et utvidet nettverk av eksperter, ressurser og avdelingskontorer.

Nytt navn – Samme folka – Bredere tjenestetilbud

Med navneskifte tilkommer et mer naturlig og tydeligere samarbeid på tvers av landegrensene. Vi vil kunne følge kundene og tilby våre eksperttjenester til utbyggere og entreprenører som tar arbeid i et nordisk naboland. I tillegg til tradisjonelle konsulenttjenester knyttet til sprengings- og grunnarbeider, som besiktigelse, vibrasjonsmålinger, støyovervåkning, rådgivning og skadehåndtering, vil Forcit Consulting i fremtiden også kunne tilby tjenester innen nye fagområder. Den daglige driften fortsetter som normalt, med de samme kontaktpersonene og fortsatt med stort fokus på høy kvalitet og god service.

Det første Forcit Consulting firmaet ble etablert i 1970 i Finland, og feirer følgelig 50-års jubileum i 2020. I Norge ble Bergcon etablert i 2014, og endrer altså navn til Forcit Consulting etter en formidabel vekst i løpet av sine nærmere 6 år. Fra 1 til 11 ansatte og en målepark på flere hundre instrumenter. Forcit Consulting har til sammen over 120 ansatte, fordelt på 20 kontorer i Sverige, Finland og Norge, og over 2500 instrumenter for måling av vibrasjon, luftsjokk, støy og støv. Alle tilkoblet vårt høyt utviklede, online baserte, måle- og rapporteringssystem VipNordic – For raske og nøyaktige måledata og analysemuligheter.

Ytterligere informasjon:

Ann Kathrin Malmo
Kontorleder Forcit Consulting AS

ann.malmo@forcitconsulting.no
Tlf. 934 56 352

www.forcitconsulting.no