Midlertidig endring i produksjon pga begrenset tilgang på råvarer

Det har skjedd en betydelig endring i produksjonskjeden av råvarer til vår dynamittproduksjon. Våre råvareleverandører har møtt store utfordringer som innvirker på vår produksjon av Fordyn – dynamittprodukter.

Til tross for at vi har innført tiltak å sikre kontinuiteten i vår produksjon, må vi dessverre meddele at deler av dynamittproduksjonen  på våre fabrikker vil bli innstilt i slutten av november.  Situasjonen er midlertidig og vi forventer å være i produksjon igjen ila vinteren.

Vi jobber tett med våre leverandører for å løse situasjonen, samtidig som vi ser etter alternative løsninger over hele verden. Vi er i tillegg i kontakt med andre produsenter for å sikre tilgang på dynamitter til våre kunder, utover vår egen Fordyn, i denne perioden.

Våre tiltak sikrer at produksjonen av Forprime går som normalt gjennom vinteren, og vi vil ikke gå tom for dette produktet. I tillegg fokuserer vi på å bruke alle gjenværende råvarer til å produsere mindre Fordyn-dimensjoner som er vanskeligere å erstatte med andre produkttyper.

For de kundene som normalt benytter Fordyn-produkter som bunnladning i bulkemulsjonssalver anbefaler vi våre mikroballong-sensiterte Kemix A-patroner som erstatningsprodukt. Utvalget av mikroballong-sensiterte Kemix A-patroner er utvidet til å dekke alle dimensjoner opp til Ø 50 mm. Normal bruk, utover bruk som bunnladning i bulksalver, anbefaler vi fortsatt bruk av gassensiterte Kemix A-patroner (Ø 50–90 mm).

KEMIX A produktinformasjon og bruksanvisning finnes på produktenes egen nettside: KEMIX, KEMIX A

Mer informasjon vil bli gitt av salgsorganisasjon: KONTAKTINFORMASJON