FORCIT Groups bærekraftsrapport 2022 publisert

I vår bærekraftsrapport for 2022 presenterer vi status og planer for fremtiden innenfor vårt bærekraftsarbeid.

I 2022 gjorde vi fremgang i mange av våre bærekraftsprosjekter. Veikartet vårt for karbonnøytralitet ferdigstilt innen 2022 inkluderer investeringer og utviklingsprosjekter som vil hjelpe oss å redusere utslippene våre, forbedre energieffektiviteten og øke andelen grønn energi. Vi har også satt i gang et omfattende forsknings- og utviklingsprogram med sikte på å utvikle en grønn produktlinje.

 

Les rapporten (på engelsk) HER.