FORCIT Groups årsrapport 2023 er publisert

I 2023 var FORCIT Groups økonomiske resultater stabile, til tross for den økonomiske situasjonen i Europa og det utfordrende byggemarkedet.

FORCIT Groups antall ansatte fortsatte å øke sammen med den voksende virksomheten, og nådde 590 ansatte ved utgangen av 2023.

Les årsrapporten her.