eNPS 52 er et tall å være stolt av

eNPS* Employee Net Promoter Score måler ansattes engasjement for jobben og deres villighet til å anbefale sin arbeidsgiver til andre. Forcits eNPS ble målt i vår seneste medarbeiderundersøkelse for noen måneder siden, noe som førte til en svært høy score på 52.

Undersøkelsen viser også at vi Forcit-ansatte er villige til å gjøre en ekstra innsats for å nå våre mål og forstår viktigheten av vår egen innsats for kundetilfredshet. Vi er stolte av arbeidet vi gjør og samarbeider godt med kollegene våre. Sikkerhet understrekes sterkt og utvikles stadig. Arbeidsulykker med fravær er redusert med 30% sammenlignet med forrige år. Vår nyeste prestasjon innen sikkerhet er «Årets leverandør»-prisen som ble utdelt av Outokumpu Ferrochrome Business Area for vår enestående sikkerhetsarbeid.

Vi vil fortsette å fokusere på våre utviklingsområder, intern kommunikasjon og å dele suksess. Den raske, utviklingsorienterte hverdagen og den fremtidsrettede handlingskulturen tar ikke alltid hensyn til dette viktige behovet for å ta en pause for å glede seg over felles prestasjoner.

Hos Forcit ser vi også at personer som trives med og motiveres av arbeidet, overgår våre kunders forventninger, inspirerer sine kolleger, er nyskapende og har et ekte ønske om å utvide virksomheten. Selv om vi har lykkes med dette, viser resultatene av undersøkelsen at det fortsatt er rom for forbedring. I tillegg til vår utviklingsinnsats, fortsetter vi å gjennomføre disse undersøkelsene årlig, med mål om å forbedre virksomheten og medarbeidertilfredshet, samt å forbedre eNPS-scoren ytterligere.

*eNPS beregnes ved å stille spørsmålet «Ville du anbefale din jobb til venner eller kolleger, og hvordan ville du rangere den på en skala fra 1-10?». Dette tallet fås ved å trekke prosentandelen kritikere (svar 0-6) fra den relative prosentandelen anbefalinger (svar 9 eller 10).