ENDRINGER I RÅVERKJEDEN OG PÅFØLGENDE PRISJUSTERINGER

I henhold til informasjon nylig mottatt vil det bli til dels store endringer i råvareflyten fra Russland.  Som et resultat av EU sanksjoner er det en rekke råvarer bl.a Ammoniakk som nå må hentes fra andre fabrikker som har et helt annet kostnadsbilde samt økte logistikk kostnader.  Dette vil ha betydelig innvirkning på våre innkjøp av råvarer, en innvirkning som vil belaste oss umiddelbart.

Vi mener å ha gjort nødvendige tiltak for å sikre leveranser, men går nå gjennom hva disse endringer vil påføre oss av økte kostnader og vil om kort tid komme tilbake med nye opplysninger om situasjonen.

Ved behov, ta kontakt oss.