Endringen i ledelsen til Forcit Norway AS og Forcit International – Petter Jensen og Vegard Olsen får nye utfordinger

Petter Jensen, som har vært daglig leder av Forcit Norway AS siden 2018, søker nye utfordringer innen Forcit Group. Han har blitt utnevnt til daglig leder for Forcit International Oy, i tillegg til at han får ansvaret for forretningsutvikling innen den sivile sprengstoffvirksomheten i Forcit Group (Business Development Director for Forcit Explosives). Petter går over i den nye stillingen 1.8.2024.

Styret i Forcit Norway AS har utnevnt Vegard Olsen til ny daglig leder etter Petter fra samme dato.

Vegard ble ansatt hos Forcit Norway 1. mars 2020 som Salg og Markedssjef. Med sine år i Forcit, sin akademiske bakgrunn samt tidligere erfaring fra så vel sprengstoff- som pukkverksvirksomhet, har Vegard de beste forutsetninger for å lede og utvikle Forcit Norway videre.

Petter vil i sin nye stilling fortsatt støtte Vegard og den norske virksomheten ved bearbeiding av større kundeprosjekter.

Growth in Norway has been made possible by an entrepreneurial approach and strong leadership, for which we have Petter Jensen to thank. His contribution has been indisputable. There is still work to be done, and it is now time for Vegard to earn his well-deserved position in the management of Forcit Norway. Our operations in Norway are in very strong hands also from now on”, sier Tommi Halonen, Executive Vice President FORCIT Explosives.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vegard (vegard.olsen@forcit.no /+47 988 56 373)

På vegne av styret,

Knut Nilsen og Tommi Halonen

Les mer i AT.no: Forcit Norway: Lederskifte og ekspansjonsplaner i sprengstoffindustrien (at.no)

Official press release here:
CHANGES IN THE MANAGEMENT OF FORCIT NORWAY & FORCIT INTERNATIONAL (notified.com)