Fordex

Digital løsning for optimalisering av ditt sprengningsarbeid

ForDEX (Forcit Digitalized Excavation Process), utviklet av Forcit, er et system som inneholder flere digitale verktøy for å optimalisere hele prosessen ved uttak av berg. Med ForDEX-verktøyene tilgjengelig kan du planlegge og dokumentere hele sprengningsprosessen. Du vil oppleve en stor grad av kontroll med et system som er enkelt å bruke.

Vi tilbyr de beste løsningene for dine digitale behov knyttet til sprengningsarbeid. Gjennom ForDEX vil du kunne optimalisere ditt arbeid.

ForDEX platformen inkluderer foreløpig programmene VipNordic og O-Pitblast.

O-Pitblast

O-Pitblast er en programvare som støtter flere nivå i sprengningsarbeidet. Den inneholder følgende essensielle funksjoner:

  • Sprengningsplanlegging
  • Kontrollering av sprengningsmetoder
  • Optimalisering av sprengning
  • Behandling av sprengningsdata

Forcit Go

Forcit Go er et verktøy som kan brukes av kunder slik at de til enhver tid har oversikt over sine bestillinger, uavhengig av hvor de befinner seg. Alle ordrer, fraktbrev, fakturaer og til og med laderapporter blir lagret i Forcit Go på din mobiltelefon. (Under introduksjon i Finland og Sverige).

VipNordic

VipNordic er et verktøy som brukes til registrering og analyse av vibrasjoner. VipNordic samler automatisk inn data fra vibrasjonsmålere i sanntid, ved at brukeren får målingene direkte inn på mobiltelefonen sin. Ved bruk av den nettleserbaserte programvaren er det mulig å analysere målingene detaljert. I tillegg er det mulig å overføre målingene til O-Pitblast og bruke dette til å forbedre fremtidige sprengningsarbeid.

Be om gjennomgang

Vi gir en gjennomgang ved bruk av programvarene våre eksternt eller på stedet. Kontakt oss for å avtale et møtetidspunkt.

Vegard Olsen
Salgs- og markedssjef +47 988 56 373 Send e-post »