Våre tjenester

Vi tilbyr flere tjenester innen bruk av eksplosiver.

Underveis i et prosjekt kan det oppstå behov for lade- og sprengningstjenester, oppbevaring, transport og sertifiseringstjenester. Eller kanskje et behov for opplæring. Ta kontakt.

Tjenester

Ladetjenester

Ladetjenester er den mest grunnleggende tjenesten vi tilbyr våre kunder, og kan bestilles fra alle våre bulkstasjoner i Norge.

Transport

I et samfunn med stadig skjerpede krav, kan du være trygg på at vi transporterer sprengstoff til deg i tide, og i henhold til lover og forskrifter. Vårt transportutstyr er alltid oppdatert til dagens krav og vi kjenner til hvilke tillatelser som er nødvendige å ha.

Teknisk service

Vi veileder våre kunder i bruk av våre produkter. Ute i felt, eller via telefon. Ikke nøl med å ta kontakt for å få hjelp.

Oppbevaring og sertifisering

Vi tilbyr våre kunder lagerplass ved våre sprengstofflagre. Du kan du også leie sprengstoffcontainere for anleggslagring eller permanent lager.

I tillegg hjelper vi kunden med sertifisering til oppbevaring av sprengstoff, ved behov.

Opplæring og samarbeid

Når det kommer til opplæring av personer i bransjen er vi aktivt involvert, både med nye i bransjen og de som allerede finnes. I tillegg har vi et tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner.

Vi har all nødvendig kunnskap du trenger for å både opprettholde dine fagkunnskaper i tillegg til å lære noe nytt.