Track & Trace

Den 5. april 2008 vedtok EU en plikt om sporing av sprengstoff. Derfor er det nå et krav om at enhver bruker må sørge for at kravene i direktivet blir oppfylt. Ansvaret for sprengstoff og oppfølging av merking av sprengstoff blir overført etter hvert som det føres videre i distribusjonskjeden.

To nivåer i kundeportalen

For å oppfylle sporingskravet har vi utviklet et system for kunder som tar i bruk sprengstoff. Vi kan enkelt overføre produktspesifikke unike identifikatorer til våre kunder. Kunder kan selv velge i hvilken grad de ønsker at servicenivået skal ligge på. Sluttbrukere har vært sterkt involvert i utviklingen av systemet. Der er utført på en slik måte at fordelene og synergiene systemet medfører er så store som mulig, men også tilgjengelige for alle.

CodeBox er en enkel måte å motta og arkivere kodeinformasjon på. Den fungerer på samme måte som e-post, og lagrer kodeinformasjonen for hver levering i et format som er lettleselig. Funksjon for å hente koden fungerer døgnet rundt og ved hjelp av den automatiske arkiveringen fjerner den gammel data når det 10-årige arkiveringskravet er oppfylt. Det er ikke nødvendig med noe papirarkiv på grunn av at det lagres sikkerhetskopier på serverne. Det elektroniske arkivet er trygt mot hærverk og ulykker. Funksjonaliteten til CodeBox er simpel, og bruker er ikke pålagt å ha noen spesielle egenskaper.

ForCodes inneholder alle de samme funksjonene som CodeBox, men ved bruk av avanserte funksjoner kan du administrere inventar og behandle stedsspesifikke koder mellom ulike anlegg. Det er mulig å koble til en mobil enhet til tjenesten, som vil føre til en enkel forståelse av koder og behandling av sanntidsdata. Den mobile enheten er en leasing-enhet med programvare som kan brukes i frakoblet modus. Basert på dataene samlet inn av ForCodes, gir det muligheten til kunden å lage rapporter om eget bruk innenfor grensene for egen sporingsnøyaktighet. Det vil også være mulig å importere produktspesifikk kodeinformasjon fra andre produsenter i form av en felles europeisk standard (FEEM xml).

Mer informasjon

Bjørnar Tyberg
Drift -og logistikkleder +47 907 58 625 Send e-post »