FORCIT GROUP styrker sin Posisjon som Spesialist innen Moderne Teknologi og kjøper opp et Internasjonalt Programutviklerselskap fra Portugal

FORCIT Group er en nordisk produsent og leverandør av eksplosiver og sprengningsrelaterte tjenester som søker internasjonal vekst og utvikling. I løpet av sin, snart 130 år lange historie, har selskapet vokst fra å være en liten fabrikk i Hankø i Finland, i 1893, til å bli et verdensledende konsern innen sprengstoffteknologi. Konsernets virksomhet favner produksjon og salg av sivile sprengstoff med tilhørende tjenester, systemer for forsvarsindustri, samt fullverdige konsulenttjenester og kartlegging og måling av miljøaspekter innen bygg og anleggsektoren. I en kunngjøring i dag bekrefter Forcit at de har signert en avtale som sikrer et oppkjøp av den portugisiske proramvareutvikleren O-Pitblast Lda.

Forcit fortsetter med dette oppkjøpet sine investeringer innen teknologi og digitalisering.
O-Pitblast Lda er en internasjonal aktør, og selskapet innlemmes i Forcits virksomhet i løpet av sommeren 2021. Forcit Group sysselsetter med dette nesten 500 personer fordelt i Finland, Sverige, Norge, og nå også i Portugal.

“Oppkjøpet støtter ikke bare vårt mål om vekst, men styrker også vår posisjon i dagens markedet. Vi forsterker med dette vår teknologiske kompetanse og våre systemer, og oppnår mange av våre mål innen digitalisering. Vi må rette en stor takk til O-Pitblast teamet, som vi har samarbeidet med i mange år, for at handelen gikk i orden. Dette er et naturlig steg i prosessen med sømløs integrasjon av digital teknologi til våre allerede velfungerende løsninger for sprengningsarbeider. Våre nordiske kunder og våre internasjonale partnere som allerede har valgt å bruke O-Pitblast vil tjene på dette”, sier Tomi Kouvonen, daglig leder i Forcit International Ltd.

O-Pitblast Lda ble opprettet i 2016, og har ila kort tid etablert seg som en betydelig internasjonal aktør innen programvareutvikling for optimalisering og digital planlegging og dokumentasjon i gruveindustrien og anleggsbransjen. Helt fra starten av har kontinuitet og innovasjon av produktene vært en viktig del av bedriftens driftsprinsipp, og gjennom en sterk tro på egen ekspertise og gode produkter har de lykkes. O-Pitblast Lda vil fortsette som et uavhengig foretak i det internasjonale, sivile sprengningsmarkedet.

“Dette er en kjærkommen tilvekst og et realt løft for vår virksomhet. Jeg tror at gjennom å investere i digitalisering vil våre kunder oppleve flere fordeler innen sine arbeidsprosesser, og kanskje viktigst, innen sikkerhet og effektiv bruk av ressurser. Vi har et uttalt mål om å levere den beste kundeopplevelsen, samt å være bransjeledende innen bærekraft. Dette oppkjøpet styrker vår evne til å nå disse målene. Med sitt innovative tankesett, enkle brukerløsninger, og en solid ekspertise innen digitale sprengningstjenester, blir O-Pitblast og Forcit, med sin 130-års erfaring, en veldig sterk kombinasjon, og det åpner virkelig et internasjonalt marked for oss”, kommenterer administrerende direktør i FORCIT GROUP, Joakim Westerlund.

Overtagelsen er forventet å bli iverksatt i begynnelsen av sommeren 2021, når alle formaliteter rundt transaksjonen er på plass.

Besøk O-Pitblasts nettside: https://o-pitblast.com/