Archive

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Vi takker våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere for året som har gått. Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og Godt Nytt År!

Midlertidig endring i produksjon pga begrenset tilgang på råvarer

Det har skjedd en betydelig endring i produksjonskjeden av råvarer til vår dynamittproduksjon. Våre råvareleverandører har møtt store utfordringer som innvirker på vår produksjon av Fordyn – dynamittprodukter. Til tross for at vi har innført tiltak å sikre kontinuiteten i vår produksjon, må vi dessverre meddele at deler av dynamittproduksjonen  på våre fabrikker vil bli…

Glad midtsommer!

Forcit ønsker en god og avslappende midtsommer til alle kunder og samarbeidspartnere!

BÆREKRAFTSRAPPORTEN 2021 ER PUBLISERT

Les om eksemplene og indikatorene for FORCIT-gruppens bærekraftsarbeid i den nylig publiserte rapporten Sustainability in Short 2021. Rapporten kan du lese HER. Rapporten er på engelsk.

ENDRINGER I RÅVERKJEDEN OG PÅFØLGENDE PRISJUSTERINGER

I henhold til informasjon nylig mottatt vil det bli til dels store endringer i råvareflyten fra Russland.  Som et resultat av EU sanksjoner er det en rekke råvarer bl.a Ammoniakk som nå må hentes fra andre fabrikker som har et helt annet kostnadsbilde samt økte logistikk kostnader.  Dette vil ha betydelig innvirkning på våre innkjøp…

INFORMASJON: KRIGEN I UKRAINA

Vi er bekymret for den aktuelle situasjonen i Ukraina. Våre tanker går særlig til sivilbefolkningen i Ukraina og vi håper situasjonen vil roe seg så snart som mulig. FORCIT Group har fulgt den spente situasjonen over lang tid, og har sett sammenheng mellom dramatisk økte råvarepriser og forstyrrelser i leveringskjeden som følge av eskalering i…

God Jul og Godt Nytt År!

Vi takker våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere for året som har gått. Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og Godt Nytt År!

Vi har utarbeidet miljødeklarasjoner for de fleste av våre produkter

Vi har utarbeidet miljødeklarasjoner (EPD – Environmental Product Declaration) for de fleste av våre produkter. EPD’ene er basert på en livssyklusanalyse (LCA) og de oppsummerer alle utslipp som dannes når et produkt og dets råvarer produseres, leveres, brukes og kastes. EPD hjelper oss og våre kunder med å ta bærekraftige valg. Forcits EPD’er er verifisert…

Oppkjøpet fullført

FORCIT Group er en nordisk produsent og leverandør av eksplosiver og sprengningsrelaterte tjenester som søker internasjonal vekst og utvikling. Gruppen, som investerer mye i teknologi og digitalisering, kunngjorde i dag at oppkjøpsavtalen for O-Pitblast Lda er fullført. Med avtalen vil hele aksjekapitalen i programvareselskapet bli overført til eierskapet til FORCIT Group. Med oppkjøpet vil O-Pitblast…

FORCIT GROUP styrker sin Posisjon som Spesialist innen Moderne Teknologi og kjøper opp et Internasjonalt Programutviklerselskap fra Portugal

FORCIT Group er en nordisk produsent og leverandør av eksplosiver og sprengningsrelaterte tjenester som søker internasjonal vekst og utvikling. I løpet av sin, snart 130 år lange historie, har selskapet vokst fra å være en liten fabrikk i Hankø i Finland, i 1893, til å bli et verdensledende konsern innen sprengstoffteknologi. Konsernets virksomhet favner produksjon…